Związek

Test na miłość – kalkulator miłosny

Dopasowanie partnerskie jest tematem, który od dłuższego czasu zajmuje osoby bardzo poważne, takie jak profesjonalni psychologowie, mniej poważne, wśród których mamy miedzy innymi wróżbitów, jak i nas samych, czyli osoby realnie problemem dopasowania partnerskiego zainteresowane. Wszelkiego rodzaju testy miłości mają nam odpowiedzieć na pytania, czy jesteśmy dobrze dopasowani z naszym partnerem czy partnerką lub czy dana osoba jest dla nas dobrym kandydatem na miłość.

Skuteczność testów dopasowania

Kalkulatorów miłości czy kalkulatorów dopasowania jest całą masa i często zwracamy się do nich po pomoc. Trzeba mieć do nich jednak raczej ograniczone zaufanie, bo co prawda opierają się najczęściej o różnego rodzaju elementy wiedzy psychologicznej oraz mają całkiem niezłe naukowe uzasadnienie, to zawsze oferują nam one bardzo przybliżony, ogólny i nie do końca prawdziwy obraz rzeczywistości.

Co więcej, to my sami, osoby z definicji subiektywne, wpisujemy do nich dane, więc nie możemy liczyć na obiektywne oceny przez nie wydawane. Można je potraktować jako zabawę lub ogólną wskazówkę, ale tylko na ich podstawie nie można podejmować żadnych konkretnych decyzji, na pewno nie tych najważniejszych.

 

2 komentarze

Dodaj komentarz